Ένα μέσο οικιστικό σύστημα καναταλώνει κατά μέσο όρο με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στην Κύπρο 6288 kWh το χρόνο, άρα ανά διμηνία καταναλώνει μέσο όρο 1048 kWh.
Με τη μέθοδο του net metering υπολογίζουμε ότι ένα φωτοβολταικό σύστημα των 3 KW υποστηρίζει καταναλώσεις ίσες με 4.950 κιλοβατώρες (kWh) ανά έτος.
Αρα για για κάθε έτος ηλιοφάνειας για ένα μέσο σύστημα οικίας βάση στοιχείων θα μειώνεται ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού κατά ποσοστό περίπου της τάξεως του 70 %.

Σας προσφέρουμε σύστημα με έναν ισχυρό αντιστροφέα σχύος 3000 Watt με ΦωτοβολταΪκά Πλαίσια Τεχνολογίας Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος στα 10 έτη.

  • Οικονομική προσφορά Net Metering συστήματος με το κλειδί στο χέρι
  • Τεχνολογία πολυκρυσταλλικού η μονοκρυσταλλικού πυριτίου και τώρα τεχνολογία Φωτοβολταϊκών με υλικά λεπτών επιστρώσεων, thin film.
  • Πλαίσια υψηλής απόδοσης – 3ης γενιάς
  • Ονομαστικής ισχύς 250 Watt
  • Εγγύηση προϊόντος 10 έτη

SMA

SMA SB 3000TL-21

Αντιστροφέας με μέγιστη ισχύς απόδοσης 97%

Δυνατότητα σύνδεσης δύο διαφορετικών στοιχειωσειρών(2 strings)

Ονομαστική ισχύς 3000 W

Εγγύηση προϊόντος 5 έτη.

Made in German