Ένα μέσο οικιστικό σύστημα καναταλώνει κατά μέσο όρο με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στην Κύπρο 6288 kWh το χρόνο, άρα ανά διμηνία καταναλώνει μέσο όρο 1048 kWh.
Με τη μέθοδο του net metering υπολογίζουμε ότι ένα φωτοβολταικό σύστημα των 3 KW υποστηρίζει καταναλώσεις ίσες με 4.950 κιλοβατώρες (kWh) ανά έτος.
Αρα για για κάθε έτος ηλιοφάνειας για ένα μέσο σύστημα οικίας βάση στοιχείων θα μειώνεται ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού κατά ποσοστό περίπου της τάξεως του 70 %.

Σας προσφέρουμε σύστημα με έναν ισχυρό αντιστροφέα σχύος 3000 Watt με ΦωτοβολταΪκά Πλαίσια Τεχνολογίας Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου, υψηλής απόδοσης με εγγυήση προιόντος στα 10 έτη.

  • Οικονομική προσφορά Net Metering συστήματος με το κλειδί στο χέρι
  • Τεχνολογία πολυκρυσταλλικού η μονοκρυσταλλικού πυριτίου και τώρα τεχνολογία Φωτοβολταϊκών με υλικά λεπτών επιστρώσεων, thin film.
  • Πλαίσια υψηλής απόδοσης – 3ης γενιάς
  • Ονομαστικής ισχύς 250 Watt
  • Εγγύηση προϊόντος 10 έτη

Huawei Solar Inverters

Από το 1987 η Huawei έχει πλέον παρουσία σε 170 χώρες και απασχολεί περισσότερους απο 180.000 εργαζόμενους. Νο:1 σε πωλήσεις inverter από το 2016.

Εχει παρουσίασει την κορυφαία έξυπνη φωτοβολταϊκή λύση FusionSolar, ενσωματώνει την τεχνογνωσία της στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας πληροφοριών, της τεχνολογίας διαδικτύου και της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, η οποία έχει συσσωρευτεί για πάνω από 20 χρόνια.

Η Huawei, βασισμένη σε καινοτόμες ιδέες όπως η απλότητα, η πλήρης ψηφιακή και η αυτόματοποιημένη λειτουργία & συντήριση (O&M), έχει ως στόχο την κατασκευή έξυπνων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν υψηλότερες αποδόσεις, έξυπνη λειτουργία & συντήριση(O&M), ασφάλεια και αξιοπιστία, βοηθώντας τους πελάτες να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσής τους στο πλαίσιο του κύκλου ζωής του σταθμού παραγωγής ενέργειας.

NETMETERING-SOLAREDGE

SOLAREDGE

Αντιστροφέας με μέγιστη ισχύς απόδοσης 97.6 %

Ονομαστική ισχύς 3000 W

Βελτιστοποίησης ισχύoς: 25 χρόνια αρχής γενομένης από την προηγούμενη των: (i) 4 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι βελτιστοποίητές ισχύoς αποστέλλονται από την SolarEdge και (ii) η εγκατάσταση των βελτιστοποιητών ισχύος, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι για τα ενσωματωμένα συστήματα βελτιστοποίησης ισχύoς (CSI και OPJ μοντέλα), η περίοδος εγγύησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή της μονάδας.

Inverters: 12 έτη, αρχής γενομένης από την προηγούμενη των: (i) τους 4 μήνες από την ημερομηνία οι μετατροπείς που αποστέλλονται από τηνSolarEdge και (ii) η εγκατάσταση των μετατροπέων.

Made in Israel