Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοίνωσε τα Νέα Σχέδια για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Εμπορικές & Βιομηχανικές Μονάδες, Κατοικίες και Τοπικές Αρχές για το 2013. Σε αυτά περιλαμβάνεται το Σχέδιο Αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες για ιδία χρήση (αυτοπαραγωγή).

«Αυτοπαραγωγή» για τις ανάγκες του Σχεδίου, ορίζεται ως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά που είναι εγκατεστημένα στην οροφή υποστατικού ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται το υποστατικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή, η οποία δεν εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση και όχι για οικονομική εκμετάλλευση μέσω της χρήσης του Δικτύου.

Στα πλαίσια του Σχεδίου για το 2013 προβλέπεται να ενταχθούν συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10MW. Η μέγιστη ισχύς έκαστου φωτοβολταϊκού συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί είναι 0,5MW.

Για περισσότερες πληροφορίες και τις αναλυτικές ανακοινώσεις μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο της ΡΑΕΚ.

Για διευκρινήσεις και για δήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.