Η VASCON SOLAR EXPERTS LTD δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στην ανάπτυξη και υλοποίησης Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και Μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε αυτονομία και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τις ανάγκες ανάπτυξης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η VASCON SOLAR EXPERTS LTD αναλαμβάνει το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών και έργων, από το σχεδιασμό, την κατασκευή, έως και τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση των μονάδων που υλοποιεί.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Αυτόνομα Φ/Β Συστήματα
 • Διασυνδεδεμένα Φ/B Συστήματα
 • Αντλίες για πισίνες
 • Επιδιορθώσεις & Συντήρηση
 • After Sales Services
 • Χονδρική πώληση
 • Προϊόντα ηλιακού φωτισμού
 • Air Conditioning Units
 • Building Energy Management Systems (BEMS)
 • Energy Meters and Measurement Systems
 • Building Shell Insulation
 • Heat Pumps
 • Heat Pump Boilers
 • LED & Solar Lights
 • Solar Thermal Systems
 • Voltage Optimizers

[clear]
[gap height=”40″]
[separator headline=”h3″ title=”Ηλεκτρονικό φυλλάδιο προσφορών”]
prosfores_fotovoltaika