Νέα

Σχέδια Χορηγιών

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των τριών Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2013.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της κατηγορίας ΦΒ4.1 του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των ΑΠΕ για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής – κατανάλωσης (“net – metering”).Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 8η Ιουλίου 2013 μέχρι την 8η Αυγούστου 2013.

Διάταγμα ΚΔΠ 218/2013 του Υπουργού ΕΒ&Τ που καθορίζει τους δικαιούχους παροχής χορηγίας για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών ισχύς μέχρι 3KW με την μέθοδο συμψηφισμού (net-metering).

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών από Κίνα και η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2013 για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

ΦΒ4.1Μικρά Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3 kW τα οποία θα εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας («Νet-Μetering»).

ΦΒ4.2 Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα (μη ενωμένα με το δίκτυο), συνολικής δυναμικότητας μέχρι 20 kW, συνδυασμένα ή όχι με άλλα συστήματα παραγωγής ενέργειας.

[button link=”https://vasconsolar.com.cy/wp-content/uploads/2013/08/aitseis_gia_fotovoltaika.pdf” size=”large” target=”_blank” icon=”check” color=”green” lightbox=”false”]Αίτηση για Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3Kw[/button]

[button link=”https://vasconsolar.com.cy/wp-content/uploads/2013/08/aitseis_gia_autonoma_fotovoltaika.pdf” size=”large” target=”_blank” icon=”check” color=”green” lightbox=”false”]Αίτηση για Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα[/button]