Νέα

Σχέδια Χορηγιών – Ηλιακή Ενέργεια για Όλους

ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞ.Ε.) ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

Τα σχέδια αποσκοπούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και την υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας ή συμβατικών καυσίμων με ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Κατά το 2014 θα εγκριθούν αιτήσεις με συνολική ισχύ 1,2MW. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ (η «Επιτροπή») θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις μόλις συμπληρωθεί το εν λόγω όριο.

Κατεβάστε τη φόρμα εδώ.