Το BMS (Building Management Systems) είναι ένα σύστημα ελέγχου που εγκαθίσταται σε κτίρια, για να εποπτεύει και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του κτιρίου.

  • Ψύξη
  • Θέρμανση
  • Εξαερισμό
  • Φωτισμό
  • Συστήματα Ενέργειας

Το BMS αποτελείται από Software και Hardware και χρησιμοποιει ανοιχτα πρωτοκολλα όπως BACnet, Lon, Modbus.

Το BMS συνήθως χρησιμοποιείτε σε εφαρμογές οικιστικών αλλά και μεγάλων κτιρίων.

Ολοκληρωμένες Εφαρμογές
Ολοκληρωμένες εφαρμογές για κτίρια γραφείων
Ολοκληρωμένες εφαρμογές για σχολικά κτίρια
Ολοκληρωμένες εφαρμογές για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα

Οι ολοκληρωμένες εφαρμογές μας επιτρέπουν να αυξήσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σας, με σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας – χωρίς να προκύψει απώλεια άνεσης στους χώρους.

Ο έλεγχος μεμονωμένου χώρου συμβάλει σε εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 30%.

H αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τον χώρο ελέγχου με την εγκατάσταση παραγωγής θέρμανσης και ψύξης επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεί τη βάση για ενεργειακή αποδοτικότητα ενεργειακής βαθμίδας Α.

Όταν τοποθετούνται σε ένα δίκτυο ως μέρος συστήματος, επιτρέπουν στους χρήστες την απ’ ευθείας διαχείριση και έλεγχο της κτιριακής εγκατάστασης.
Οι εφαρμογές είναι ευέλικτες και είναι εύκολο να προσαρμοστούν και να επεκταθούν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.

Ανιχνευτής παρουσίας και κίνησης με ενσωματωμένο αισθητήριο φωτεινότητας προσφέρει μία επιπλέον ευκαιρία για εξοικονόμηση ενέργειας με συνεχή έλεγχο του φωτισμού. Έτσι, διατηρείται ο φωτισμός σε προκαθορισμένα επιθυμητά επίπεδα ώστε να αξιοποιείται βέλτιστα το διαθέσιμο φως λόγω ημέρας και να μειώνεται η δαπάνη για ενέργεια.

Πλεονεκτήματα

  • Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον μεμονωμένο έλεγχο
  • Έως 20% εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον έλεγχο θερμοκρασίας βάσει χρόνου και παρουσίας
  • Έως 70% εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον αερισμό βάσει απαίτησης
  • Έως 45% εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον έλεγχο φωτισμού βάσει χρόνου, παρουσίας και φωτός ημέρας
  • Έως 30% εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον έλεγχο σκίασης βάσει χρόνου και φωτός ημέρας