Νέα

Παράταση ΡΑΕΚ για εγκατάσταση φωτ/κών 3KW

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, αποφάσισε να δώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013.
Σε ανακοίνωση η ΡΑΕΚ καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα καθώς η εφαρμογή του θα επιφέρει σημαντική μείωση ή/και εκμηδενισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το Net-Metering, για αρκετά χρόνια.

Το Σχέδιο θα έχει διευρυμένη εφαρμογή και το 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων καθώς και τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων από την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy), της Αρχής Ηλεκτρισμού (www.eac.com.cy) και του Ιδρύματος Ενέργειας (www.cie.org.cy) ανάλογα.