Η εταιρία Vascon Solar Experts Ltd ιδρύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2008 και τα γραφεία της είναι στην Ανεξαρτησίας Νο.31-Κόρνο,7640/Λάρνακα.

Η εταιρεία ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Vascon Solar Experts Ltd είναι στην αγορά των φωτοβολταϊκών για 10 χρόνια και έχει πραγματοποιήσει συνολικά σχεδόν 1.5 MWp εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλη την επικράτεια του νησιού.

Τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί από τη Vascon Solar Experts Ltd αφορούν διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε οικιακές οροφές, διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε βιομηχανικές οροφές, αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα σε εξοχικές κατοικίες και οικίες σε απομακρυσμένες περιοχές, φωτοβολταϊκά συστήματα με Φ/Β αντλίες ανακύκλωσης νερού σε πισίνες σπιτιών.

Παρέχει επίσης υπηρεσίες συντήρησης για τα ήδη εγκατεστημένα συστήματα όπως το πλύσιμο και καθαρισμό όπως επίσης ηλεκτρολογικούς και μηχανολογικούς ελέγχους.

Τα συστήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία είναι πλήρως ελεγμένα και πιστοποιημένα και συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς κανονισμούς.

Πιστοποιήσεις

Η Vascon Solar Experts έχει λάβει πιστοποίηση στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής κλίμακας μέσω του Ευρωπαϊκού έργου PVTRIN το οποίο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς βάση των Ευρωπαϊκών οδηγιών.[clear]