Τί είναι; Από τί αποτελειται η αντλία θερμότητας;

Η Aντλία θερμότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης και θέρμανσης στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής του ψυκτικού κύκλου ώστε ο συμπυκνωτής να γίνεται εξατμιστής και το αντίστροφο.

Μέρη αντλίας θερμότητας αποτελείται από:

 • Το συμπιεστή
 • Το συμπυκνωτή
 • Τον εξατμιστή
 • Την εκτονωτική βαλβίδα
 • Την τετράοδη βαλβίδα
 • Το σύστημα ελέγχου

Πλεονεκτήματα αντλίας θερμότητας

Η αντλία θερμότητας πρέπει να εξασφαλίζει τα επίπεδα άνεσης των παραδοσιακών συστημάτων, χωρίς επεμβάσεις σε υφιστάμενες εσωτερικές εγκαταστάσεις, που αυξάνουν το κόστος επένδυσης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του μηχανήματος είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού και η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς. Η τεχνολογία συμπιεστή, η επιλογή ψυκτικών μέσων και επιμέρους εξαρτημάτων καθορίζει τον βαθμό απόδοσης, με παραμέτρους τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος και εξόδου του νερού.

Ήπια κλίματα σαν της Ελλάδας ευνοούν την οικονομική λειτουργία της αντλίας θερμότητας, ενώ χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού αυξάνουν την εξοικονόμηση.

 • Εξοικονόμηση ενέργειας : Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 4 φορές σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.
 • Προστασία του περιβάλλοντος : Χαμηλότερη εκπομπή CO2 έως και 80% σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.
 • Εγκατάσταση – Χώρος Μηχανοστασίου : Τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
 • Κόστος συντήρησης : Σαν ένα κοινό κλιματιστικό μηχάνημα.
 • Αξιοπιστία – Ποιότητα : Υψηλή απόδοση, άνεση χειρισμού, ασφαλή λειτουργία, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
 • Ευελιξία διασύνδεσης εφαρμογών : Εγκατάσταση σε νέα ή και παλαιά κτίρια, μεγάλο εύρος εφαρμογών (σώματα ,ενδοδαπέδια ,fan coil, κ.α.).
 • Έξυπνη διαχείριση : Σύστημα αντιστάθμισης για οικονομική λειτουργία κατά την θέρμανση ή την ψύξη.