Τί είναι; Από τί αποτελειται η αντλία θερμότητας;

Η Aντλία θερμότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης και θέρμανσης στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής του ψυκτικού κύκλου ώστε ο συμπυκνωτής να γίνεται εξατμιστής και το αντίστροφο.

Μέρη αντλίας θερμότητας αποτελείται από:

 • Το συμπιεστή
 • Το συμπυκνωτή
 • Τον εξατμιστή
 • Την εκτονωτική βαλβίδα
 • Την τετράοδη βαλβίδα
 • Το σύστημα ελέγχου

Αντλία Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αεροθερμική αντλία θερμότητας η οποία παράγει ζεστό νερό με τη βοήθεια του εναλλάκτη θερμότητας φρέον νερού. Με ψυκτικό μέσο R134 και με συμπιεστή της Αμερικανικής εταιρίας Copeland τύπου Scroll, επιτυγχάνουμε υψηλές θερμοκρασίες νερού έως 80oC.

Σήμανση και ISO

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.Όλα μας τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το ISO 9001:2008

Χρήσεις

 • Θέρμανση με θερμαντικά σώματα panel (με θερμοκρασία προσαγωγής 80οC)
 • Θέρμανση με Fan Coil
 • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Εφαρμογές ξήρανσης
 • Εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης (σφαγεία, τυροκομεία κτλ)

Εφαρμογές

Συνθήκες μέτρησης

1)Θέρμανση: Εξωτερική Θερμοκρασία 7 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 40 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 45 °C.

2)Θέρμανση: Εξωτερική Θερμοκρασία 20 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 20 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 80 °C.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

[tabgroup style=”horizontal”]
[tab title=”SWBH-13″]SWBH13[/tab]
[tab title=”SWBH13_230V” icon=”file”]13_23v[/tab]
[tab title=”SWBH-26″]SWBH26[/tab]
[/tabgroup]