62

Αεροθερμική αντλία θερμότητας η οποία παράγει ζεστό νερό με τη βοήθεια του εναλλάκτη θερμότητας φρέον νερού. Με ψυκτικό μέσο R410A και με συμπιεστή της εταιρίας Sanyo, επιτυγχάνουμε μεσαίες θερμοκρασίες (έως 60οC) κατάλληλες για τη θέρμανση της οικίας με θερμικά σώματα panel ή για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης(ΖΝΧ).

Σήμανση και ISO

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.

Όλα μας τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το ISO 9001:2008

Χρήσεις

  • Θέρμανση με θερμαντικά σώματα panel (μελέτη θερμαντικών σωμάτων με 65 οC)
  • Θέρμανση με Fan Coil.
  • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  • Θέρμανση με ενδοδαπέδια

Εφαρμογές

Συνθήκες μέτρησης

Προστατευτικό κάλυμμα : Γαλβανισμένο

Θέρμανση: Εξωτερική Θερμοκρασία 7 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 40 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 45 °C.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

[tabgroup style=”vertical”]
[tab title=”SWBC-5.6 H-B/P”]5.6_[/tab]
[tab title=”SWBC-9.5 H-B/P”]9.5_1[/tab]
[tab title=”SWBC-13.5H-B”]136[/tab]
[tab title=”SWBC-19.5 HB”]19.5_2[/tab]
[tab title=”SWBC-24 HB”]241[/tab]
[tab title=”SWBC-40.OH-A-S”]401[/tab]
[tab title=”SWBC-45.OH-A-S”]451[/tab]
[tab title=”SWBC-90.OH-A-S”]901[/tab]

[/tabgroup]